Μόνο η Αλεξανδρούπολη δεν κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη….

Μόνο η Αλεξανδρούπολη δεν κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη….

117
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Σ

Μία σχεδόν εβδομάδα πέρασε από την θεομηνία της περασμένης Τετάρτης στην περιοχή της  Κοινότητας Μάκρης  και Συκοράχης  και η απερχόμενη Δημοτική Αρχή  το μόνο που ενδιαφέρετε είναι να κερδίσει την ένσταση για την επανεκλογή της , να κατηγορεί τους πάντες και τα πάντα γιατί δεν τους βοήθησαν για να επανεκλεγούν προκειμένου να ολοκληρώσουν το «παραγωγικό» τους έργο…και να ασχολούνται με θέματα δευτερεύουσας σημασίας…

Ακόμη και σήμερα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης δεν γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν, πως θα ενημερώσουν τον κόσμο τι πρέπει να κάνει, τον στέλνουν να κάνει αιτήσεις εδώ και εκεί και γενικώς επικρατεί μία χαώδης κατάσταση..

Α. Το βασικότερο από όλα είναι ότι δεν έχει κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως έχουν κάνει ήδη  κάνει με αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή Περιφερειάρχη από την επόμενη μέρα οι άλλες περιοχής που επλήγησαν την  ίδια μέρα.

Αναλυτικότερα δείτε τις σχετικές αποφάσεις :

ΑΔΑ: 6ΥΓΦ46ΜΚ6Π-ΙΜΙ – Κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Σιθωνίας, Κασσάνδρας και Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

11/07/2019 12:20:03

ΑΔΑ: 6Ω9Λ46ΜΚ6Π-ΞΜ7 – Κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας   της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

12/07/2019 15:17:29

ΑΔΑ: ΩΞΑΠ7Λ1-2ΤΥ – Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Τ.Κ Κώμης,Κανδήλας, Παλαιοπύργου της Δ.Ε. Λεβιδίου, των Τ.Κ. Μανθυρέας, Βουνού της Δ.Ε.Τεγέας και Τ.Κ. Παλλαντίου Ευάνδρου, Μάκρης της Δ.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης της Π.Ε Αρκαδίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

16/07/2019 09:01:38

Εμείς εδώ τίποτα από όλα αυτά!!!!!!!

Β. Εχουν άγνοια ;  της από 16 Μαίου 2019 αλλαγής της νομοθεσίας περί «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές¨» όπως αυτή ισχύει με την ΚΥΑ 33862/2019  ΦΕΚ 1699β/2019

Γ. Ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω να χορηγηθούν άμεσα τα επιδόματα πρώτων βιοτικών  αναγκών στους πληγέντες 

Άρθρο 1

 1. Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί
  από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
  α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα).
  β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
 2. Εγκρίνεται επιπλέον της παρ.1 του παρόντος άρθρου, η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές:
  α) Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος άρθρου: -Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.
  β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου:
  βα) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή

ββ) Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚ 

Δ. Χειρίζονται την όλη διαδικασία ερασιτεχνικά  με τις όποιες παλιές αποφάσεις και επιτροπές συγκροτημένες υπήρχαν από το 2012  χωρίς να συγκροτήσουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4

της ΚΥΑ

Αρθρο 4

Συγκρότηση Επιτροπής και αρμοδιότητες
1. Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου τριμελής Επιτροπή, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την  εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στη χορήγηση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, όσο και στη χορήγηση του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους και αποτελείται από:
α) Ένα στέλεχος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
β) Έναν μηχανικό, στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
γ) Ένα στέλεχος του Τμήματος ή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας ή Κοινωνικής Προστασίας ή Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου.


 1. Η εν λόγω Επιτροπή διενεργεί αυτοψία στις δηλωμένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες κύριες κατοικίες, προκειμένου:
  α) Να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών.
  β) Να ορίσει το βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας, στην περίπτωση του επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και οικοσκευής.
  3. Η Επιτροπή προσδιορίζει το ύψος της του επιδόματος του άρθρου 2 της παρούσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα αυτής.
  4. Η τελική αναγνώριση των δικαιούχων των επιδομάτων της παρούσας γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με την εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής. 

Και πολλά άλλα για να μη εισέλθουμε σε λεπτομέρειες

Και μετά πό όλα αυτά βλέπουμε και να κάνουν παρέλαση από την περιοχή «διάφοροι» πηγαίνοντας να κάνουν το μπάνιο τους στην παραλία…

Σ

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ