Αρχική ΚΕΝΤΡΙΚΗ Τοπική Ανάπτυξη vs Παγκοσμιοποίηση στην Κομοτηνή

Τοπική Ανάπτυξη vs Παγκοσμιοποίηση στην Κομοτηνή

Σ

7f9dd121-cd69-4bab-8283-010b4c33f2d5Το Σάββατο, 5 Δεκ 2015, στις 11.00, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κομοτηνής (Βασ. Γεωργίου 28) η Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ, οργανώνει την «Προβολή του τοπικού προγράμματος LEADER Ροδόπης».

Η ημερίδα που θα αρχίσει στις 11.00 περιλαμβάνει θέματα όπως: Η Αναπτυξιακή Ροδόπης ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης, Το μοντέλο διαχείρισης-υλοποίησης προγραμμάτων LEADER, Η συμβολή των Αναπτυξιακών Εταιρειών στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μέσω LEADER, Η εκπόνηση ενός κοινά αποδεκτού παραγωγικού μοντέλου και η εφαρμογή του στο τοπικό πρόγραμμα, Τοπική Ανάπτυξη vs Παγκοσμιοποίησης, και θα συνεχίσει στις 12.30 με: Παρουσίαση τοπικού προγράμματος LEADER, Η εμπειρία από την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER, Παρουσίαση προωθητικού υλικού του τοπικού προγράμματος LEADER νομού Ροδόπης και Παρουσίαση μελέτης τοπικής & περιφερειακής στρατηγικής και οδηγού προώθησης της Μαρώνειας.

Η τότε κοινοτική πρωτοβουλία LEADER (Liaisons Entre Actions de Developpement de l’ Economie Rurale, δηλαδή Δεσμοί μεταξύ των δράσεων για την Ανάπτυξη της Οικονομίας της Υπαίθρου) αποτέλεσε την ελπιδοφόρα αρχή μίας νέας (τότε) προσέγγισης στην πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία στηριζόταν στην ολοκληρωμένη και συμμετοχική προσέγγιση «από κάτω», σε τοπικό επίπεδο.

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η προσέγγιση LEADER, ενσωματώθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ), ως Άξονας 4, που θέλησε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της διακυβέρνησης και την κινητοποίηση του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών. Ήδη στο, προταθέν (16/11/2015) στην ΕΕ, ΠΑΑ της Ελλάδος 2015-2020 προβλέπεται ισχυρή χρηματοδότηση με Δημόσια Δαπάνη ύψους 400.000.000 € σε δράσεις μορφής LEADER, αλλά και σε άλλες παρόμοιες τοπικές δραστηριότητες.

Το LEADER εφαρμόζει στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές, από Ομάδες Τοπικής Δράσης, στην οποία εκπροσωπούνται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της περιοχής. Η προσέγγιση LEADER βασίζεται σε επτά κύρια χαρακτηριστικά, που είναι: 1. Η χωρική προσέγγιση, 2. Η προσέγγιση από τη βάση, 3. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης -Ο.Τ.Δ., 4. Η Καινοτομία, 5. Ο Ολοκληρωμένος και πολυτομεακός χαρακτήρας, 6. Η Δικτύωση και 7. Η Συνεργασία.

Με μια σχεδόν αναποτελεσματική κεντρική πολιτική σκηνή και με συνεχώς ενισχυόμενη την τάση για «τοπιοποίηση», η εξάσκηση των τοπικών κοινωνιών σε αμεσοδημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες LEADER επιβάλλεται να εντατικοποιηθεί και να γίνει αποτελεσματικότερη, προσφέροντας στην τοπική κοινωνία την απαιτούμενη αυτάρκεια για να επιβιώσει … και στους κατοίκους ικανοποιητική ευημερία.

Στην Γαλλία του 1980 έγιναν τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα που απέδειξαν ότι αν ένα έργο σχεδιασμένο και υλοποιημένο από μια κεντρική διοίκηση κόστιζε 100 μονάδες, το ίδιο έργο, ίσως και καλύτερο, σχεδιασμένο και υλοποιημένο τοπικά κόστιζε μόνο το 60% … Σε συνδυασμό με το υπόδειγμα της Scarboro Fair η Ευρ. Επιτροπή υπέδειξε και υποστήριξε τον από κάτω σχεδιασμό  και την σύνθεση τοπικών προγραμμάτων που, τότε, τα ονόμασε Πρωτοβουλία LEADER- Liaisons Entre Actions de Developpement de l’ Economie Rurale.

Στην μεταβιομηχανική εποχή, την κοινωνία της γνώσης, και την πραγματικότητα της Τρίτης Βιομηχανικής Επανάστασης (όπως την περιγράφει ο J. Rifkin) η τεχνολογία του διαδικτύου και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συγκλίνουν στην θεμελιώδη αναδιάταξη, από την πυραμιδική δομή στην οριζόντια ισχύ.

Το Σάββατο, 5 Δεκ 2015, στις 11.00, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κομοτηνής κατά την «Προβολή του τοπικού προγράμματος LEADER Ροδόπης», όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε προβληματισμούς για το μέλον.
Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης,

Καταγραφή1 Καταγραφή2

Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here