Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου

Σ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  την 19 η του μηνός  Φεβρουάριου    έτους 2020 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημούτσης Αθανάσιος

 

Α/Α ΘΕΜΑ
  Αιτήσεις – Ερωτήσεις – Ενημερώσεις 
1 Έγκριση Τροποποίησης ( 3η ) Τεχνικού Προγράμματος 2020

Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

2 Έγκριση (3ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020

Εισηγητής :κ. Πιστόλας Νικόλαος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

3 Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σουφλίου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος

4 Έγκριση Κανονισμού Τουρισμού_Πολιτισμού Δήμου Σουφλίου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος

5 Συγκρότηση  Επιτροπής Τουρισμού_Πολιτισμού Δήμου Σουφλίου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος

6 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος

7 Τροποποίηση της 200/2019 απόφασης ΔΣ με τίτλο Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ( παρ 11β , αρθ 221 Ν.4412/2016 ) του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2020

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος 

8 Τροποποίηση της 300/2018 απόφασης ΔΣ,  για αλλαγή σύνδεσης λογαριασμού με τα POS  του Δήμου Σουφλίου

Εισηγητής :κ. Πιστόλας Νικόλαος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

9 Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων  Δ΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2019

Εισηγητής :κ. Πιστόλας Νικόλαος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

10 «Έγκριση  χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός του ανώτατου ορίου» 

Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών  – κ. Δαρούσης Δημήτριος 

11 Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ( Δ΄ Δόση 2019 )

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος

12 Έγκριση Ανταλλαγής Αγροτεμαχίων στο Σουφλί

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος

13 Έγκριση Εκμίσθωσης  Χώρου στο Σουφλί ( ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ )

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ Οικονομικών – κ.Τσιαμίτας Θεόδωρος

14 Έγκριση Δωρεάν Παραχώρησης Δημοτικής Αίθουσας στο Γυμνάσιο Λαβάρων

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος

15 Έγκριση Ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ Οικονομικών – κ.Τσιαμίτας Θεόδωρος

16 Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Πληρωμών Λογαριασμών Ύδρευσης

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος

 

17 Τροποποίηση της 121/2019 απόφασης ΔΣ για την Πολιτική Προστασία

Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  – κ. Δαρούσης Δημήτριος 

18 Έγκριση Αλλαγής Χρηματοδότησης

Εισηγητής :κ. Πιστόλας Νικόλαος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

19 Έγκριση   Πληρωμής Προστίμων στη Δ.Ο.Υ. (  Σχετικά με ΔΕΥΑΣ )    

Εισηγητής :κ. Πιστόλας Νικόλαος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

20 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου” Φράγμα Υδροληψίας και Εξωτερικό Υδραγωγείο Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου”

Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

21 Έγκριση μελέτης  «Ενεργειακή Αναβάθμιση της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου στη Δαδιά Σουφλίου, Νομού Έβρου» 

Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

  

22 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020»/ άξονας προτεραιότητας 2 με τίτλο  «Ενεργειακή Αναβάθμιση της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου στη Δαδιά Σουφλίου, Νομού Έβρου» 

Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here