Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης για την απλή αναλογική …

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης για την απλή αναλογική …

Σ

Ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης είναι από τους πιο πολέμιους της απλής αναλογικής στην αυτοδιοίκηση,και το έχει κάνει γνωστό σε όλους τους τόνους.Στην ίδια γραμμή κι ο Πατούλης ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Η συνεδρίαση του Δ.Σ που ορίστηκε γι την Τετάρτη 9-5- έχει μοναδικό θέμα το ψήφισμα της ΚΕΔΕ . Την πρόταση του δημάρχου την ξέρουμε , εκείνο που θα έχει ενδιαφέρον είναι οι θέσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης .

Παραθέτουμε την πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

  Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  09/05/2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (12η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
  2. Λήψη Απόφασης επί του ψηφίσματος της ΚΕΔΕ  σχετικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης

 

Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here