Πρόσκληση των Συλλόγων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.

Πρόσκληση των Συλλόγων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.

182
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Σ

Σας καλούμε σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του «Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Στέρνας».

Η Γ.Σ.  σύμφωνα με το καταστατικό αρχίζει με την:

Α)_Εκλογή τριμελούς Προεδρείου της Γ.Σ. (Εκλεγόμενο δια βοής. Διευθύνει τη Γ.Σ. Αποτελείται από τον πρόεδρο, τον γραμματέα-πρακτικογράφο και ένα μέλος).

 

Β)_Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

 1. Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2016.
 2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2016.
 3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
 4. Έγκριση ή μη των πεπραγμένων του Δ.Σ. και απαλλαγή του ή όχι από κάθε ευθύνη.
 5. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017.
 6. Ορισμός τόπου επόμενης τακτικής Γ.Σ. έτους 2018.
 7. Προτάσεις των εκπροσώπων των συλλόγων-μελών.

   

   

  α). Ο κάθε φορέας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από δύο (2) εκπροσώπους, τα ονόματα των οποίων γνωστοποιεί κατά την ημέρα της Γ.Σ. με έγγραφο όπου αναγράφονται και οι (τυχόν) αναπληρωτές τους.

  β). Η ετήσια συνδρομή κάθε συλλόγου ανέρχεται στα 20€ η οποία δύναται και να καταβληθεί κατά την είσοδο σας στη Γ.Σ. Ενώ όταν καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων για διάστημα μεγαλύτερο από τρία (3) έτη, η διαγραφή γίνεται αυτόματα. Η επανεγγραφή του γίνεται με αίτησή του επιτόπου στη Γ.Σ. και εφ’ όσον καταβάλει την εγγραφή και την συνδρομή του τρέχοντος έτους (δηλαδή σύνολο 60 ευρώ).

  γ). Κάθε φορέας οφείλει να φέρει στη Γενική Συνέλευση και την σφραγίδα του.

  δ). Σύμφωνα με το Καταστατικό η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν εκπρόσωποι από τους μισούς και πλέον ταμειακά τακτοποιημένους φορείς–μέλη της Ένωσης.

  Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και μετά από μία ώρα και στον ίδιο τόπο με το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων φορέων–μελών της Ένωσης, ανεξάρτητα του αριθμού των εκπροσώπων, με τα ίδια θέματα.

   

  Με εκτίμηση,

  Για το Δ.Σ. της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.

 8. Ο Πρόεδρος

 9. Δημήτρης Κελεμίδης

Σ

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ