Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Πολιτικό προσωπικό θα προσληφθεί στη σχολή αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Πολιτικό προσωπικό θα προσληφθεί στη σχολή αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Σ

Ανακοίνωση Πρόσληψης Πολιτικού Προσωπικού

-Η υπηρεσία μας , σας ενημερώνει ότι την 10-10-2020 ημέρα Σαββάτο άρχισε
η δεκαήμερη (10) προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης είκοσι εννέα (29)
ατόμων θέσεων πολιτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της
εκπαίδευσης διακοσίων πενήντα (250) δοκίμων αστυφυλάκων , με σύμβαση
εργασίας διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
-Πληροφορίες δίδονται από το τηλέφωνο 2553026688 ή 2553026681-3 και 6.
-Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες :
α) diavgia.gov.gr/decision/view/ΨΑΞ446ΜΤΛΒ-ΡΒΕ
β)www.asep.gr και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται
και για Διαδικασίες>Διαγωνισμών φορέων > ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ.
γ)Των κατά τόπους κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) (www.kep.gov.gr)
δ)www.astynomia.gr

https://docs.google.com/document/d/1u6xtfJEYT1iG8CQbgmZm_F1FjtVhYinxDJXlVaSEgKk/edit#

ΑΙΤΗΣΗ https://docs.google.com/document/d/1qJQNUTsTGv1YFDYTmjEdp6AYJcOcK-terHwjSgWrFQM/edit

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ file:///C:/Users/user/Downloads/%CE%A8%CE%91%CE%9E446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A1%CE%92%CE%95-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%202020.pdf

Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here