Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Καινοτόμησε για ένα πράσινο Μέλλον

Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Καινοτόμησε για ένα πράσινο Μέλλον

Σ

Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

26 Απριλίου 2020

Καινοτόμησε για ένα πράσινο Μέλλον

#WorldIPDay

Υπό το πρίσμα της πανδημίας του Coronavirus_19, αλλά και την ανάγκη να κρατήσει όλους και όλες ασφαλείς και με υγεία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO, www.wipo.org) δε θα οργανώσει οποιαδήποτε φυσικά γεγονότα, όπως εκδηλώσεις, ενημερωτικές ημερίδες, κ.λπ. Ενθαρρύνει όμως την παγκόσμια κοινότητα πως για την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας οι εορτασμοί θα  μετακινηθούν σε ψηφιακό/εικονικό περιβάλλον, μέσα από ψηφιακά κανάλια διανομής. Δεδομένου, επίσης, του μεγάλου αριθμού γεγονότων που σχετίζονται με την Παγκόσμια Ημέρα ΔΙ που έχουν ακυρωθεί σε όλο τον κόσμο, ο WIPO δε θα αναπτύξει τον χάρτη εκδηλώσεων για τις 26 Απριλίου για φέτος.

Κάθε 26 Απριλίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας για να ενημερωθούμε και να μάθουμε για τον ρόλο που διαδραματίζει η Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα ΔΙ 2020 θέτει την καινοτομία – και τα δικαιώματα που την υποστηρίζουν – στο επίκεντρο των προσπαθειών για τη δημιουργία ενός «πράσινου μέλλοντος». 

Το φετινό moto του WIPO είναι  το «Innovate for a Green Future».

Γιατί;

Γιατί οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα διαμορφώσουν το αύριο μας. Και γιατί η γη είναι το σπίτι μας. Και επιβάλλεται να το φροντίσουμε.

Το να δημιουργήσουμε το δρόμο και τη σωστή κατεύθυνση για ένα πράσινο μέλλον, αποτελεί μια σύγχρονη επιτακτική ανάγκη. Όλοι συμμεριζόμαστε αυτή την πρόκληση και ο καθένας από εμάς έχει ένα ρόλο στην οικοδόμηση ενός πράσινου μέλλοντος. 

Αυτή είναι μια σύνθετη και πολύπλευρη προσπάθεια, αλλά όπως έχει αναφέρει ο γνωστός φυσιοδίφης David Attenborough,  «ως είδος, είμαστε ειδικοί λύτες προβλημάτων». Υπό αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πράσινο μέλλον. 

Έχουμε τη συλλογική σοφία, την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα για να καταλήξουμε σε νέους, πιο αποτελεσματικούς τρόπους  και να διαμορφώσουμε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

Αλλά πρέπει να δράσουμε τώρα! 

Η εκστρατεία γιορτάζει επίσης τους πολλούς εμπνευσμένους εφευρέτες και δημιουργούς σε όλο τον κόσμο που στοιχηματίζουν σε ένα πράσινο μέλλον – τις γυναίκες, τους άνδρες και τους νέους που εργάζονται για καθαρότερες εναλλακτικές λύσεις για τις τεχνολογίες που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα και τα καλύτερα και πιο βιώσιμα συστήματα διαχείρισης τροφίμων και φυσικών πόρων, και οι οποίοι χρησιμοποιούν το σύστημα ΔΙ για να υποστηρίξουν το έργο τους και την πρόσληψη και χρήση του στην κοινωνία. 

Διερευνούμε πώς ένα ισορροπημένο και ισχυρό σύστημα ΔΙ μπορεί να υποστηρίξει την εμφάνιση μιας πράσινης οικονομίας που λειτουργεί με/και όχι ενάντια στα συστήματα υποστήριξης της ζωής της γης.

Εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας προωθεί την καινοτομία και την ανάπτυξη και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση και να οικοδομήσουμε ένα πράσινο μέλλον.  Πώς ο σχεδιασμός, τα δικαιώματα βιομηχανικού σχεδιασμού υποστηρίζουν από κοινού τη βέλτιστη χρήση των πόρων και επιτρέπουν στους σχεδιαστές να επενδύσουν το χρόνο και το ταλέντο τους στη δημιουργία χρήσιμων, ελκυστικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων για τους καταναλωτές.

Εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα εμπορικά σήματα υποστηρίζουν την εμφάνιση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων που βασίζονται σε αρχές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, επιτρέποντάς τους να προσφέρουν ένα ευρύτερο φάσμα φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών. 

Κοιτάζουμε πώς τα δικαιώματα, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις ενθαρρύνουν την πιο βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και τον τρόπο με τον οποίο τα δικαιώματα αναπαραγωγής των φυτών προωθούν την ανάπτυξη πιο ανθεκτικών καλλιεργειών για τη στήριξη της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. 

Και παρατηρούμε πώς οι δημιουργοί – οι οποίοι μέσω του συστήματος διανοητικών δικαιωμάτων μπορούν να κερδίσουν τα προς το ζην από τη δουλειά τους – μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη δημιουργία ενός οράματος για ένα πράσινο μέλλον και τα ανείπωτα οφέλη του. 

Όπως κάποτε σημείωσε ο Αϊνστάιν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και να περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα. 

Αν θέλουμε διαφορετικά αποτελέσματα, πρέπει να είμαστε καινοτόμοι στις προσεγγίσεις μας, στη σκέψη μας και στα επιχειρηματικά μας μοντέλα. 

Η δέσμευσή μας, οι επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα, τα προϊόντα που αγοράζουμε, η έρευνα που χρηματοδοτούμε, οι εταιρείες που υποστηρίζουμε, και οι πολιτικές και οι νόμοι που αναπτύσσουμε, θα καθορίσουν πόσο πράσινο είναι το μέλλον μας. 

Αλλά με την καινοτόμο σκέψη και τη στρατηγική χρήση των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, η βιωσιμότητα είναι εφικτή.

Σχετικά με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ): 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαιωμάτων των βιομηχανικών σχεδίων. Σκοπός του ΟΒΙ είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους περισσότερους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. O OBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς διεθνώς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here