Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Με ποια θέματα θα ασχοληθεί το Δημ. Συμβούλιο Ορεστιάδας

Με ποια θέματα θα ασχοληθεί το Δημ. Συμβούλιο Ορεστιάδας

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Σ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 15.12.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
   

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Γκακίδης

2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 35339/04.12.2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά την χορήγηση εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση οικονομικών αναγκών.

Εισηγητής ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης     

3. Έγκριση συνδιοργάνωσης «Λούνα Πάρκ της ανακύκλωσης» από το Δήμο Ορεστιάδας, την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας ΑΑΕ (ΔΙΑΑΜΑΘ) και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ)

Εισηγητής ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης     

4. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Ορεστιάδα 2014»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας και εμπορικού κέντρου Ορεστιάδας» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 8ου νηπιαγωγείου Ορεστιάδας» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση σχολικών υποδομών δημοτικών ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου, Τριγώνου.» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επέκταση πεζοδρόμων επί της Βασ. Κων/νου από Ευριπίδου μέχρι Ορέστου στην Ορεστιάδα.» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

9. Έγκριση 5ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Κυπρίνου.»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

10. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2015.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2015 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Φ.Δ. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

12. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Φ.Δ. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2015 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Φ.Δ. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2015 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Φ.Δ. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

15. Έγκριση ψηφίσματος του συλλόγου δημοτικών υπαλλήλων βορείου Έβρου

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καραγιάννης

16. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 63/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με χρήση πεζοδρομίου για πρόσβαση σε συνεργείο.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης  

17. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής καταγραφής και γνωμοδότησης καταστροφής ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης  

18. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2016.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος

19. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών εντός οριακής προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση δρόμου Πύργου – Λαγού

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

20.

Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος

Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here