Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Κίνητρα για τους δημοσιούς υπαλλήλους για επιστρέψουν στη Θράκη και στα...

Κίνητρα για τους δημοσιούς υπαλλήλους για επιστρέψουν στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου ζητάει ο κ. Δημοσχάκης με ερώτηση του

Σ

ΘΕΜΑ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΚΙΝΗΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ ΔΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ Β/Α & Ν/Α ΑΙΓΑΙΟΥ! 


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Σε Γραπτή Ερώτηση προχώρησε ο Βουλευτής κι Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α., Αν.Δημοσχάκης προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών καταθέτοντας τρεις τεκμηριωμένες προτάσεις που σχετίζονται με την διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και παραμονής των ΔΥ στην περιοχή του Έβρου & όχι μόνον..

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του υπό επεξεργασία Ν/Σ & προώθηση του στην Ολομέλεια (13/1) με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» ο βουλευτής θέτει το ζήτημα πριμοδότησης των Εβριτών και όλων των Θρακών καθώς και των νησιωτών του Β/Α & Ν/Α Αιγαίου που δεν διαμένουν στον τόπο τους αλλά επιθυμούν να επιστρέψουν, να εργαστούν και να παραμείνουν μόνιμα στις γενέτειρες τους…

Ειδικότερα αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια της Θράκης και των Νήσων του Β/Α & Ν/Α Αιγαίου, ή κατέχουν ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές να λαμβάνουν ξεχωριστή μοριοδότηση στην περίπτωση συμμετοχής τους σε διαγωνισμό μέσω του ΑΣΕΠ για θέσεις του Δημοσίου στις ανωτέρω περιοχές.

Παράλληλα αντίστοιχη ενίσχυση-πριμοδότηση προτείνει για όσους στο πλαίσιο της κινητικότητας ή των τακτικών μεταθέσεων ως ΔΥ Υπουργείων & κεντρικών Οργανισμών αυτών, επιθυμούν να μετακινηθούν-μετατεθούν & παλιννοστήσουν οριστικά στις προαναφερόμενες ακριτικές περιοχές. 

Ο Βουλευτής υπογραμμίζει ότι υφίσταται διαχρονικά πρόβλημα “συγκράτησης” των ΔΥ σε υπηρεσίες ακριτικών περιοχών, γεγονός που θα πρέπει να καταγράφεται ως πληροφορία κατά την διαδικασία καταγραφής των υπαλληλικών αναγκών και να προβλέπονται κίνητρα μοριοδότησης και παραμονής. 

Το ζήτημα είχε θέσει πρόσφατα σε τηλεδιάσκεψη η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφερόμενη στην έλλειψη στελεχών που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες υπηρεσίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων ΠΕ Έβρου!!

Παράλληλα προτείνει να διερευνηθεί η δυνατότητα επαναφοράς του μέτρου επιδότησης αγοράς/ανέγερσης κατοικίας από ΔΥ που εργάζονται σε ακριτικές ‘δυσπρόσιτες’ περιοχές και παραμένουν μόνιμα στην περιοχή, μέτρο το οποίο καταργήθηκε το 2011.

Ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι τα ανωτέρω μέτρα θα συνεισφέρουν στην αναχαίτιση του δημογραφικού μαρασμού της περιοχής ενώ θα προσελκύσει άξιους ΔΥ οι οποίοι θα διοριστούν /μετατεθούν στην ΠΕ Έβρου κλπ αναφερόμενες περιοχές προκειμένου να παραμείνουν και τα εργαστούν μόνιμα.

Ακολουθεί αναλυτικά η Ερώτηση :

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ ΑΚΡΙΤΩΝ ΔΥ ΣΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;;

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ & ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ Β/Α & Ν/Α ΑΙΓΑΙΟΥ!!

Το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π» το οποίο βρίσκεται σε επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων εισάγει καινοτόμες τομές εκσυγχρονισμού σε ότι αφορά τη στελέχωση του δημόσιου τομέα!!

Το ΥΠ.ΕΣ αναγνωρίζοντας την διαχρονική αναγκαιότητα στελέχωσης υπηρεσιών στις ακριτικές περιοχές διατηρεί & ενισχύει την πρόβλεψη πριμοδότησης της εντοπιότητας για τις νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές καθώς & δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.

Ωστόσο κατά την διαδικασία καταγραφής και αναφοράς των υπαλληλικών αναγκών από τα Υπουργεία για τις κατά τόπους υφιστάμενες υπηρεσίες τους, θα πρέπει να προβλέπεται η επισήμανση κενών θέσεων στις οποίες διαχρονικά υφίσταται πρόβλημα “συγκράτησης” στελεχιακού δυναμικού  & κατ’επέκτασιν μονίμων κατοίκων σε αυτές!!

Η πληροφορία/ εκτίμηση αυτή θα είναι πολύτιμη για την πρόβλεψη πρόσθετων κινήτρων για την παραμονή του προσωπικού στις προκηρυσσόμενες θέσεις. 

Το ζήτημα μου έχει θέσει πρόσφατα σε τηλεδιάσκεψη η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφερόμενη στην έλλειψη στελεχών που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες που υπάγονται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Έβρου!

Η προσέλκυση εξαίρετων υποψηφίων που θα στελεχώσουν τις Δημόσιες Υπηρεσίες τόσο της Θράκης όσο & των νήσων Β/Α & Ν/Α Αιγαίου θα πρέπει & μπορεί να ενισχυθεί με επιπλέον κίνητρα επιλογής ως εξαιρετικό εργασιακό προορισμό για τους ενδιαφερομένους!!

Ειδικότερα όσοι κατάγονται ή παραμένουν ακόμη εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια της περιοχής, ή διατηρούν ακίνητη περιουσία στην Θράκη και στα Νησιά του Β/Α & Ν/Α Αιγαίου αλλά δεν κατοικούν μόνιμα εκεί, θα πρέπει να πριμοδοτούνται εφόσον επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στον τόπο καταγωγής τους.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να προβλέπονται ανάλογες διαδικασίες πριμοδότησης και κινήτρων σε θέσεις που προκηρύσσονται στην Θράκη και τα νησιά του Β/Α & Ν/Α Αιγαίου στο πλαίσιο της κινητικότητας ή των μεταθέσεων των ΔΥ προκειμένου να επιλέξουν να παλιννοστήσουν στον τόπο γέννησης ή καταγωγής τους. 

Εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί ένα ρεύμα επιστροφής στον τόπο καταγωγής τους με εργασιακό κίνητρο αλλά και με προοπτική παραμονής, χωρίς την επιδίωξη μεταθέσεων, αποσπάσεων κ.ά

Επιπλέον ίσως θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναφοράς της επιδότησης αγοράς/ανέγερσης κατοικίας για όσους ΔΥ που εργάζονται σε υπηρεσίες «δυσπρόσιτης περιοχής»  (Ν.3320/2005), η οποία καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του  Ν.4002/2011.

Το μέτρο μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως του δημοσιονομικού κόστους για συγκεκριμένους ακριτικούς οικισμούς στον Βόρειο ή Κεντρικό Έβρο.

Οι παραπάνω προβλέψεις μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό κίνητρο επιλογής αλλά και παραμονής των νέων ΔΥ στην Θράκη και στα Νησιά του Β/Α & Ν/Α Αιγαίου, «φρενάροντας» έτσι το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω :

 · Προτίθεται το ΥΠ.ΕΣ να προβλέψει μοριοδότηση των ΔΥ & δημοτών ή κατόχων ακίνητης περιουσίας της Θράκης και των Νήσων του Β/Α & Ν/Α Αιγαίου προκειμένου να τοποθετηθούν ή να μετακινηθούν στον τόπο καταγωγής τους;;

·  Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να επαναφέρει την επιδότηση αγοράς/ανέγερσης κατοικίας για όσους ΔΥ εργάζονται σε υπηρεσίες «δυσπρόσιτων περιοχών» Θράκης & Νήσων Β/Α & Ν/Α Αιγαίου με την προϋπόθεση μόνιμης παραμονής στην περιοχή;

Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here