Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Επίγειοι ψεκασμοί για τα κουνούπια σε Φέρες, Τυχερό και Σουφλί

Επίγειοι ψεκασμοί για τα κουνούπια σε Φέρες, Τυχερό και Σουφλί

Σ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

     Στο πλαίσιο του  προγράμματος καταπολέμησης  κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι θα διενεργηθεί επίγειος ψεκασμός ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) για την καταπολέμηση των  κουνουπιών την ΤΡΙΤΗ01ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Στο περιαστικό περιβάλλον της πόλης των Φερών και του οικισμού Πόρος του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Ώρα εκτέλεσης ψεκασμών:  Μετά τη δύση του ηλίου από 20:30΄ – 23:30΄.

Προφυλάξεις: Παρακαλούμε κατά τη  διάρκεια πραγματοποίησης  του ψεκασμού:

 • Να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στην περιοχή ψεκασμού.
 • Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κλπ).
 • Να είναι κλειστά τα κλιματιστικά. 
 • Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από την ψεκαζόμενη περιοχή.

     Για τη διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στο υπ΄ αρίθμ. πρωτ: Δ1α/Γ.Ποικ.16077/09-03-2020 (ΑΔΑ:6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ) έγγραφο, μετά και την έκδοση του υπ΄αρίθμ.πρωτ. Δ1α/Γ.Π.36824 από 26-06-2020 «κατ’ εξαίρεση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους  για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης…για το έτος 2020» εγγράφου του Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:

 • Με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η εταιρεία  NOVAGREENA.E
 • Με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
 • Με συνεχή επίβλεψη από αρμόδιους υπαλλήλους της Π.Ε Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα όπως προβλέπονται στην υπ΄αρίθμ.πρωτ: 6647/179927/6-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ3Ο4653ΠΓ-52Μ)Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνου σκεύασματος…..  για το έτος 2020».

Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν εφόσον οι καιρικές συνθήκες (ανέμου, βροχοπτώσεων κλπ) το επιτρέψουν, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

     Στο πλαίσιο του  προγράμματος καταπολέμησης  κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι θα διενεργηθεί επίγειος ψεκασμός ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) για την καταπολέμηση των  κουνουπιών την ΤΕΤΑΡΤΗ 02  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Στο περιαστικό περιβάλλον τoυ οικισμού Τυχερού – Φυλακτού  του Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Ώρα εκτέλεσης ψεκασμών:  Μετά τη δύση του ηλίου από 20:30΄ – 23:30΄. 

Προφυλάξεις: Παρακαλούμε κατά τη  διάρκεια πραγματοποίησης  του ψεκασμού:

 • Να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στην περιοχή ψεκασμού. 
 • Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κλπ).
 • Να είναι κλειστά τα κλιματιστικά.  
 • Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από την ψεκαζόμενη περιοχή.

     Για τη διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στο υπ΄ αρίθμ. πρωτ: Δ1α/Γ.Ποικ.16077/09-03-2020 (ΑΔΑ:6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ) έγγραφο, μετά και την έκδοση του υπ΄αρίθμ.πρωτ. Δ1α/Γ.Π.36824 από 26-06-2020 «κατ’ εξαίρεση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους  για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης…για το έτος 2020» εγγράφου του Υπουργείου Υγείας. 

Η εφαρμογή θα γίνει: 

 • Με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η εταιρεία  NOVAGREEN A.E.  
 • Με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
 • Με συνεχή επίβλεψη από αρμόδιους υπαλλήλους της Π.Ε Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα όπως προβλέπονται στην υπ΄αρίθμ.πρωτ: 6647/179927/6-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ3Ο4653ΠΓ-52Μ)Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνου σκεύασματος…..  για το έτος 2020».

Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν εφόσον οι καιρικές συνθήκες (ανέμου, βροχοπτώσεων κλπ) το επιτρέψουν, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Στα πλαίσια του  προγράμματος καταπολέμησης  κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σας ενημερώνουμε ότι θα διενεργηθεί επίγειος ψεκασμός υπέρμικρου όγκου (ULV), για την αντιμετώπιση ακμαίων  κουνουπιών από εδάφους, την Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2020.

Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Στο περιαστικό περιβάλλον της πόλης ΣΟΥΦΛΙΟΥ   του ομώνυμου Δήμου   της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Ώρα εκτέλεσης ψεκασμών:  Μετά τη δύση του ηλίου από 19:00 – 23:00 

Προφυλάξεις: παρακαλούμε κατά την διάρκεια του ψεκασμού

 • να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στην περιοχή ψεκασμού 
 • να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κλπ).
 • τα κλιματιστικά να είναι κλειστά
 • να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από την ψεκαζόμενη περιοχή

Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στα με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Ποικ.16077/09-03-2020 (ΑΔΑ:6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ) έγγραφο μετά και την έκδοση της Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.36824 από 26-06-2020 «κατ’ εξαίρεση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους  για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης…για το έτος 2020» εγγράφου του Υπουργείου Υγείας. 

Η εφαρμογή θα γίνει: 

 • με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η NOVAGREEN A.E.  
 • με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
 • με συνεχή επίβλεψη από αρμόδιους υπαλλήλους της Π.Ε Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα όπως προβλέπονται στην  έγκριση με ΑΔΑ: 6647/179927/6-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ3Ο4653ΠΓ-52Μ)Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ’ εξαίρεσης χρήσης βιοκτόνου σκεύασματος  για το έτος 2020

Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν εφόσον οι καιρικές συνθήκες (άνεμος, βροχοπτώσεις κλπ) το επιτρέψουν, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

τηλ. 2551355303-2551355342

Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here