Αρχική ΑΠΟΨΕΙΣ Αλεξανδρούπολη : Οι χαμένες ευκαιρίες μιας παραλιακής πόλης. (Υπόψη...

Αλεξανδρούπολη : Οι χαμένες ευκαιρίες μιας παραλιακής πόλης. (Υπόψη υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών συμβούλων)

219
0
Σ

Χαμένη  ευκαιρία  για την ανάπτυξη του λιμανιού …

 Από το 1992,  οπότε καθιερώθηκε από την Ε.Ε. το «Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών» το οποίο περιελάμβανε και τον «Άξονα ΧΙ» Βαλτική (Ελσίνκι)-Μεσόγειος  (Αλεξανδρούπολη). Τώρα, μετά από τόσα χρόνια περιμένουμε την αναπτυξιακή προοπτική του, μέσα από το νέο νόμο 4597/2019 για τις παραχωρήσεις δραστηριοτήτων του.

Χαμένη  ευκαιρία για την ανάπλαση του χώρου κάτω από το Φάρο …

Από το 1993, οπότε από τον οικείο Δήμο και τον Φορέα Διαχείρισης του λιμανιού, ξεκίνησε αντιπαράθεση για την ανάπλασή του με έρεισμα το «ιδιοκτησιακό». Πράγματι το «ιδιοκτησιακό» ήταν πρόβλημα αλλά επιδεχόταν λύση.

  Το 1993, 1998, 2001, 2002, 2008 και 2017 χάθηκαν συγκεκριμένες  ευκαιρίες για την τροποποίηση της χερσαίας ζώνης λιμένα προς όφελος της πόλης και των πολιτών.

  Θα αναφερθώ στην τελευταία ευκαιρία που χάθηκε το 2017 όταν το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την Εγκύκλιο 3113.6/28669/20-4-2017, στηριζόμενη στο το Ν. 2971/2001, καλούσε Δήμο και ΟΛΑ Α.Ε να δώσουν την πρέπουσα και προβλεπόμενη λύση.

Χαμένη  ευκαιρία  για την κατασκευή  μαρίνας …

 Από το 1995, οπότε με την αριθ.  600/03-04-1995 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 269 Β/10-4-1995) παραχωρήθηκε στο ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ, άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης «καζίνο» στην Ξάνθη. Το Ελληνικό Δημόσιο υπέγραψε την αριθ. 766 /18-4-1995 Σύμβαση με το Καζίνο και αυτό άρχισε να λειτουργεί την 1η Δεκεμβρίου 1995.

  Η απόφαση εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν.2206/1994 «Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία και Έλεγχος των Καζίνο» και μεταξύ άλλων προέβλεπε και την  εκπλήρωση ορισμένων υποχρεώσεων όπως Κατασκευή Μαρίνας στην Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με προϋπάρχουσα προμελέτη του ΕΟΤ, προϋπολογισμού 3 δις δρχ. με καταληκτική προθεσμία, μετά από όλες τις δυνατότητες παράτασης(τέλος του 2006).

  Μαρίνα δεν έγινε αλλά δεν έγινε και προσφυγή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη Δικαιοσύνη όπως σαφώς προβλεπόταν από την Απόφαση, σε περίπτωση αθέτησης των συμφωνηθέντων. Το εξώδικο, που έγινε το 2006, ήταν απλά για το «θεαθήναι». Εξώδικο είχε νόημα να γίνει το χρονικό διάστημα  από 1-12-2002 μέχρι 1-6-2004.
Χαμένη  ευκαιρία  για τη «Λιμενική  Ακαδημία»…

 Από το 2000, οπότε έγινε στην Αλεξανδρούπολη η πολίτικη εξαγγελία ίδρυσης Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος από τον Υπουργό  Εμπορικής Ναυτιλίας κ Χρήστο Παπουτσή. Ακολούθησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες (Ν.2935/2001, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, αριθ. 15/3-4-02, ΚΥΑ αριθ. 5344.52/8-11-02 κλπ) και δυστυχώς, με το Π.Δ 76/2018 «Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανωτέρα βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 146 Α/7-8-2018), καθορίστηκε (άρθρο 3 παρ 3) οριστικά ο Πειραιάς, ως έδρα της Σχόλης και δεν προβλέπεται ο ορισμός της έδρας να γίνεται με Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, όπως με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Χαμένη  ευκαιρία  για να αναπτυχτεί το λιμανάκι Μαΐστρου …

Από το 2018, οπότε με την ΚΥΑ 32901/26-6-2018 (ΦΕΚ 2728 Β/10-7-2018) δόθηκε η δυνατότητα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης να «πάρει στα χέρια του» το «ορφανό» λιμανάκι Μαΐστρου και να το αξιοποιήσει προς όφελος ερασιτεχνών και επαγγελματιών αλιέων.  

                                 Αλεξανδρούπολη 6 Μαρτίου 2019

 

                                 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                          Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)

Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here