Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Αλεξανδρούπολη: Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο δια περιφοράς

Αλεξανδρούπολη: Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο δια περιφοράς

Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥΑλεξανδρούπολη   30 .03.2020
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 10083
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                           


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά,

α)τις διατάξεις της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/20-3-2020, τεύχος Α΄),

β)την από 24-3-2020, τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, με τους επικεφαλής των παρατάξεων, παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα τη λήψη μέτρων ανακούφισης για​​ τις τοπικές επιχειρήσεις και τους δημότες​​ που πλήττονται​, από την οικονομική και την κοινωνική κρίση​​ που επέφερε ο κορωνοϊός και τα απαραίτητα Κυβερνητικά μέτρα,

 β)τις προτάσεις-μέτρα  που έχουν κατατεθεί από  τους επικεφαλής των παρατάξεων, 

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως τη Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 11:00 συμμετέχουν στην ‘Εκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει  διά περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και το άρθρο 177 του Ν. 4635/2019, την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α΄) και την αριθ.  18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

 Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για  την ψήφο σας ανά θέμα ( Υπέρ, Κατά , Λευκό , Αποχή), μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 στα email: mara@alexpolis.gr,  totas@alexpolis.gr, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

  1. Λήψη μέτρων ανακούφισης για τις τοπικές επιχειρήσεις και τους δημότες που πλήττονται από την οικονομική και την κοινωνική κρίση​​ που επέφερε ο κορωνοϊός και τα απαραίτητα Κυβερνητικά μέτρα (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Το ανωτέρω θέμα κρίνεται κατεπείγον, λόγω της δυσμενούς οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει τοπικές επιχειρήσεις και δημότες μας, από την εφαρμογή των κυβερνητικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού και την ανάγκη άμεσης εφαρμογής των κυβερνητικών  μέτρων ανακούφισής τους.

Σημειώνεται ότι:

  • Για τη  δια περιφοράς  συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν την ψήφο τους  έως τις 11:00 , θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

  Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος  

Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here