Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19

Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19

19
0
Σ

Προτάσεις των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι η έξοδος από την υγειονομική κρίση θα πρέπει να γίνει με αλληλεγγύη και με μέτρα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της κοινωνίας και της οικονομίας, στην κατεύθυνση του «GREEN NEW DEAL»- ΝΕΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, η οποία στηρίζεται σε ένα βαθμό στις προτάσεις των Ευρωπαίων Πράσινων που έχουν  υιοθετηθεί ως επίσημη πολιτική της ΕΕ.

Δεν μηδενίζουμε τα μέτρα που ήδη έχουν παρθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, ωστόσο θεωρούμε ότι είναι αποσπασματικά και ανεπαρκή, καθώς δεν καλύπτουν αποτελεσματικά την έκταση των οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν, αλλά και ευαίσθητες κατηγορίες πολιτών. Ορισμένα θίγουν εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα και δεν είναι προσανατολισμένα στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας και της οικονομίας.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε ότι απαιτείται ένα Σχέδιο στην κατεύθυνση της Βιώσιμης Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της ΕΕ στην αντιμετώπιση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. Οι χειρισμοί της ελληνικής κυβέρνησης δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε νέα μνημόνια.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουμε μια σειρά άμεσων μέτρων για την υγεία, την οικονομία, την απασχόληση, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, θέσεις που έχουν ήδη αναρτηθεί και αφορούν την οικονομική ανάκαμψη και ταυτόχρονα την αλλαγή προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας.

Εκτιμούμε ότι για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας και της οικονομίας απαιτούνται πολιτικές που έχουν περιβαλλοντικό προσανατολισμό, εναρμονίζονται με δράσεις έντασης εργασίας, προωθούν την κυκλική οικονομία και μεριμνούν για την προστασία των φυσικών πόρων.

Τα όποια άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα θα πρέπει να εκτιμώνται και ως συνεισφορά στη μείωση του κόστους της κλιματικής αλλαγής, που έχει εκτιμηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος σε €500-700 δις έως το 2100.

Θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες για πολλά καινοτόμα μεγάλα σχέδια, άμεσα και μεσοπρόθεσμα, όχι μόνο οριζόντια αλλά και διασπαρμένα σε τοπικό επίπεδο, που μπορούν να υλοποιηθούν με τη συμβολή της κυκλικής οικονομίας, τα οποία ταυτόχρονα θα προωθούν και το στόχο της προσαρμοστικότητας στην κλιματική κρίση.

Εκτιμούμε ότι τώρα είναι η ώρα για έναν αναπροσανατολισμό κάθε επιχείρησης, της αυτοδιοίκησης, κάθε παραγωγού και της οικονομίας προς μια κατεύθυνση ανασυγκρότησης αλλά και ταυτόχρονης μείωσης του ενεργειακού ή περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τέλος, οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ζητάμε από την Κυβέρνηση, και ειδικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να παγώσουν οι διαδικασίες υλοποίησης όλων των σχεδίων που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση όσο διαρκεί η επιδημιολογική κρίση και να αποσυρθεί το κατατεθέν νομοσχέδιο εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας γιατί θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση και θα μειώσει τη βιοποικιλότητα.

Το Γραφείο Τύπου των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Δείτε τις προτάσεις των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ που εγκρίθηκαν στο Πανελλαδικό Συμβούλιο στις 26/4/2020 εδώ και οι οποίες αποτελούν θέσεις του κόμματος για τα εξαιρετικά κρίσιμα θέματα της οικονομίας, της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της εργασίας.

Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here